COLLECTION OF

RUSSIAN WORKS OF ART

RussianAntiques.eu

portal dla kolekcjonerów i inwestorów

RussianAntiques to portal poświęcony zabytkom sztuki rosyjskiej, który powstał jako specjalistyczna platforma wiedzy i usług przeznaczona dla kolekcjonerów i inwestorów. Portal powstał z inicjatywy dr Adama Szymańskiego oraz grupy polskich i niemieckich historyków sztuki, antykwariuszy i kolekcjonerów. 

NASZE CELE

Najważniejsze cele portalu Russianantiques to:
 – prezentowanie ofert sprzedaży lub wymiany rosyjskich dzieł sztuki złotniczej; 
 – pośrednictwo w sprzedaży lub wymianie kolekcjonerskiej; 
 – doradztwo w zakresie inwestycji w dzieła sztuki złotniczej; 
 – pomoc w pozyskaniu specjalistycznej ekspertyzy dzieł sztuki; 
 – prowadzenie i wspieranie badań naukowych dotyczących rosyjskiej sztuki i rzemiosła; 
– doradztwo w zakresie okoliczności prawnych związanych z zakupem, sprzedażą, wymianą kolekcjonerską lub badaniami dzieł sztuki złotniczej; 
 – pomoc i doradztwo w sprawach związanych z falsyfikatami dzieła sztuki; 
 – wspieranie, finansowanie i doradztwo w zakresie szeroko rozumianego mecenatu roztaczanego przez instytucje i osoby prywatne

OFERTY I AUKCJE

Portal Russianantiques zawiera wybrane oferty sprzedaży rosyjskich dzieł sztuki, w szczególności zabytków sztuki złotniczej. Ofertę Russianantiques tworzą wyłącznie najlepsze i najcenniejsze dzieła sztuki o wyjątkowej wartości artystycznej, materialnej lub historycznej. Zamieszczenie na portalu oferty jest bezpłatne. Decyzję o zamieszczeniu oferty na portalu podejmuje wyłącznie zespół Russianantiques. 

POŚREDNICTWO

Portal Russianantiques pomaga i pośredniczy w zakresie oferowania na sprzedaż, wymiany lub w kontaktowaniu właścicieli dzieł z kolekcjonerami i inwestorami. Pośrednictwo i pomoc świadczona przez portal jest bezpłatne. Decyzję w tym zakresie podejmuje zespół portalu. 

DORADZTWO

Portal Russianantiques pomaga instytucjom, osobom prywatnym, inwestorom i kolekcjonerom w zakresie kupna, sprzedaży, wymiany, przeprowadzenia transakcji na międzynarodowych rynkach antyków itp. Usługa doradztwa może być przeprowadzona bezpłatnie. 

EKSPERTYZY

Portal Russianantiques pomaga lub pośredniczy w pozyskaniu specjalistycznej pomocy związanej z wykonaniem ekspertyzy dzieła sztuki. W szczególności pomagamy w zakresie przeprowadzenia badań i uzyskaniu świadectwa autentyczności dzieł sztuki złotniczej. 

BADANIA NAUKOWE

Portal Russianantiques prowadzi i wspiera badania naukowe rosyjskich dzieł sztuki, w szczególności dzieł złotniczych. Portal to miejsce, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać pomoc i zlecić badania autentyczności dzieła sztuki lub badania historyczne. Prowadzone przez nas badania są wspierane przez specjalistów i naukowców z Rosji, USA i Europy. Prowadzimy również badania bardzo specjalistyczne jak np. badania historyczne w archiwach rosyjskich.  

DORADZTWO I POMOC PRAWNA

Portal Russianantiques wspiera działania edukacyjne związane z prawem ochrony zabytków, prawem własności intelektualnej oraz fałszerstwami dzieł sztuki. Pomagamy osobom, które padły ofiarą oszustwa poprzez zakup falsyfikatu dzieła sztuki oraz współpracujemy z odpowiednimi organami w zakresie zwalczania plagi fałszerstw na polskim rynku sztuki. 

MECENAT

Portal Russianantiques wspiera działalność w zakresie prowadzenia badań naukowych i popularyzowania wiedzy o sztuce rosyjskiej, a w szczególności o sztuce złotniczej. Formami działalności w zakresie mecenatu są: udzielanie wsparcia naukowego instytucjom i osobom prywatnym, partycypacja finansowa w organizowaniu wystaw i konferencji oraz finansowanie publikacji. 

polecane aukcje

Neogotycka zastawa Kelchów
wykonana przez Fabergé

ARCYDZIEŁO ZŁOTNICTWA ROSYJSKIEGO

RussianAntiques.eu

© MetropolisArt